Förlossningsförberedande kurs – profylax

Att vänta och föda barn är en omvälvande upplevelse. Det är naturligt att tankarna på den stundande förlossningen kan ta upp en del av dina tankar och funderingar, och många kan även känna en viss oro. Genom att förbereda sig inför den kommande förlossningen skapar du/ni goda förutsättningar för en så bra förlossningsupplevelse som möjligt.

Den här kursen som består av två träffar och är till för att du som födande kvinna ska känna att du är närvarande i din kropp – med känsla av inre kontroll och lugn och göra dig medveten om dina tankar och känslor. Du som partner kommer att vara bättre förberedd på hur du kan stödja och hjälpa den födande kvinnan. Målet med den förlossningsförberedande kursen är att jag som barnmorska ska hjälpa er att hitta starka verktyg att använda er av inför, under och efter förlossningen.

Att använda sig av mindfulness inför förlossningen är att träna på att följa andningen medvetet och fokuserat för att på så sätt rikta uppmärksamheten mot nuet. Genom att vara medvetet närvarande i din kropp genom hela förlossningen kan du lära dig att bättre hantera smärta och därmed öka känslan av inre trygghet och kontroll. På så vis kan du öka förutsättningarna för en positiv förlossningsupplevelse.

Kursen ger er även tillfälle att lära känna andra blivande föräldrar och tillsammans kommer vi att utbyta tankar, erfarenheter och funderingar kring graviditet och förlossning.

Vi övar mycket praktiskt: andning, avslappning, massageteknik, förlossningsställningar så ta på mjuka sköna kläder och medtag liggunderlag!

Kostnad:
1295 kr/par

Det går bra att använda friskvårdsbidrag.
Kursen innehåller två träffar.

Lokal: Andreaskyrkan, Björkskatan Luleå

Anpassade kurser med anledning av covid:

Andreaskyrkan har stora lokaler som ger oss möjlighet att hålla mycket goda avstånd till varandra i små grupper.
Kom bara om du/ni är helt friska.
Varje par tar med sig sitt eget fika.

Kurser våren 2021:

Träff 1: Måndag 24 maj kl 19.00-21.00 – fullbokad, kursen pågår
Träff 2: Måndag 31 maj kl 19.00-21.00

Träff 1: Onsdag 26 maj kl 19.00-21.00 – fullbokad, kursen pågår
Träff 2: Onsdag 2 juni kl 19.00-21.00

Träff 1: Måndag 7 juni kl 19.00-21.00- en plats kvar!
Träff 2: Måndag 14 juni kl 19.00-21.00

Kurser hösten 2021:

Träff 1: Måndag 23 augusti kl 19.00-21.00
Träff 2: Måndag 30 augusti kl 19.00-21.00

Träff 1: Måndag 27 september kl 19.00-21.00
Träff 2: Måndag 4 oktober kl 19.00-21.00

Träff 1: Måndag 8 november kl 19.00-21.00
Träff 2: Måndag 15 november kl 19.00-21.00

Träff 1: Måndag 6 december kl 19.00-21.00
Träff 2: Måndag 13 december kl 19.00-21.00

Välkommen med din anmälan till: maria@minaurora.se

Mejla för eventuell reservplats! Om det är flera par på kö så sätts extra kurser in under våren för att möta behovet.