Förlossningsförberedande kurs – profylax

Att vänta och föda barn är en omvälvande upplevelse. Det är naturligt att tankarna på den stundande förlossningen kan ta upp en del av dina tankar och funderingar, och många kan även känna en viss oro. Genom att förbereda sig inför den kommande förlossningen skapar du/ni goda förutsättningar för en så bra förlossningsupplevelse som möjligt.

Den här kursen som består av två träffar och är till för att du som födande kvinna ska känna att du är närvarande i din kropp – med känsla av inre kontroll och lugn och göra dig medveten om dina tankar och känslor. Du som partner kommer att vara bättre förberedd på hur du kan stödja och hjälpa den födande kvinnan. Målet med den förlossningsförberedande kursen är att jag som barnmorska ska hjälpa er att hitta starka verktyg att använda er av inför, under och efter förlossningen.

Att använda sig av mindfulness inför förlossningen är att träna på att följa andningen medvetet och fokuserat för att på så sätt rikta uppmärksamheten mot nuet. Genom att vara medvetet närvarande i din kropp genom hela förlossningen kan du lära dig att bättre hantera smärta och därmed öka känslan av inre trygghet och kontroll. På så vis kan du öka förutsättningarna för en positiv förlossningsupplevelse.

Kursen ger er även tillfälle att lära känna andra blivande föräldrar och tillsammans kommer vi att utbyta tankar, erfarenheter och funderingar kring graviditet och förlossning.

Vi övar mycket praktiskt: andning, avslappning och massageteknik så ta på mjuka sköna kläder och medtag liggunderlag!

Kostnad:
1395 kr/par

Det går bra att använda friskvårdsbidrag.
Kursen innehåller två träffar.

Lokal: Andreaskyrkan, Björkskatan Luleå

Kurser hösten 2021:

Träff 1: Måndag 6 december kl 19.00-21.00 – platser finns!
Träff 2: Måndag 13 december kl 19.00-21.00

Kurser våren 2022: 

Träff 1: Måndag 10 januari kl 19.00-21.00
Träff 2: Måndag 17 januari kl 19.00-21.00

Träff 1: Måndag 21 februari kl. 19.00-21.00
Träff 2: Måndag 28 februari kl 19.00-21.00

Träff 1: Måndag 28 mars kl 19.00-21.00
Träff 2: Måndag 4 april kl 19.00-21.00

Träff 1: Måndag 23 maj kl 19.00-21.00
Träff 2: Måndag 30 maj kl 19.00-21.00

Välkommen med din anmälan till: maria@minaurora.se