Parvattengymnastik

parvatten 1 litenTräna vattengymnastik tillsammans med din partner/din stödperson på förlossningen. Vi träffas i bassängen och tränar i det varma sköna vattnet under ca 2 timmar. Räkna med att svettas och att ha roligt tillsammans!

Förutom den fysiska träningen (som är anpassad för dig som gravid) tränar du och din partner också inför förlossningen genom massage, andnings- och avslappningsövningar. Kursen bär en tydlig prägel av mindfulness då vi tränar på att följa andningen medvetet och fokuserat för att rikta uppmärksamheten mot kroppen och det som händer i din kropp här och nu. Genom att följa andningen skapar du en medveten närvaro och känsla av inre kontroll och lugn. Du som partner får redskap som du kan använda dig av under förlossningen, och du som ska föda vet att du får det bästa möjliga stödet under förlossningen.

Parvattengymnastiken är ett av de mysigaste passen – 2 timmar bara fokus på er, på det kommande barnet och på förlossningen.
Kostnad:
500 kr/par/tillfälle

Datum kommer när covid-situationen tillåter

Plats: Sunderby sjukhus Fysioterapin

Anmälan till: maria@minaurora.se


parvatten 2 liten